WULKANY 2022
Unsplashed background img 2
Regulamin 2022

REGULAMIN

„WULKANY 2022”

rekreacyjny marsz Nordic Walking w Krainie Wygasłych Wulkanów, w Stolicy Polskiego Złota

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking / www.psnw.pl /

Współpraca: Gmina Miejska Złotoryja / www.zlotoryja.pl

Partner: Polskie Bractwo Kopaczy Złota, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków-Koło w Złotoryi 

Trasa 2 km MINI WULKANY: wydarzenie w ramach Dolnośląskich Małych Grantów dofinansowane przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Trasa 10 km: wydarzenie w ramach projektu pn. „Aktywna Strefa Nordic Walking” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Wydarzenia towarzyszące:

2 prelekcje wykwalifikowanego dietetyka na temat zdrowego odżywiania „Cukier w diecie”– w ramach projektu pn. „Kierunek-Zdrowie”-projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, sobota g. 10.30  i 11.30 – udział jest otwarty i bezpłatny

Mistrzostwa w Płukaniu Złota – udział jest bezpłatny, obowiązują zapisy-zapisy w sobotę od 10.00 na miejscu (zalew złotoryjski) / zawody będą trwały od g. 10.00-12.00, ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)

Termin wydarzenia: 27.08.2022 r./sobota

Miejsce STARTU-METY wszystkich tras: Złotoryja 59-500, woj. dolnośląskie, zalew złotoryjski, ul. Sportowa

Program minutowy wydarzenia-załącznik nr 1 do Regulaminu (poniżej)

Biuro WULKANÓW w okolicy pałacyku nad zalewem: czynne w sobotę 27.08.2022 r.:

-dla trasy 50 km: od 5.30 do 6.30

-dla trasy 10 km: od 8 .00 do 9.00

-dla trasy 2 km: od 9.00 do 9.30

UWAGA: obowiązkowa rejestracja w biurze WULKANÓW dla wszystkich uczestników wszystkich 3 tras (lista obecności, odebranie przez zapisanych uczestników pakietów startowych)

Start i meta:

-trasa 50 km: 6.30 (meta ok. 20.30)

-trasa 10 km: 9.00 (meta ok. 11.00)

-trasa 2 km: 9.30 (meta ok. 10.00)

1. CHARAKTERYSTYKA, TRASA I CELE WYDARZENIA

Charakter i cel wydarzenia: cykliczny, rekreacyjny, wspólny marsz techniką nordic walking w Krainie Wygasłych Wulkanów, w najstarszym mieście w Polsce - w Złotoryi. 

Celem wydarzenia jest popularyzacja prawidłowej techniki nordic walking, integracja społeczna i środowiskowa, poprawa stanu zdrowia uczestników poprzez zastosowanie prawidłowej techniki nordic walking, integracja rodzin, poznanie walorów krajoznawczych woj. dolnośląskiego - Złotoryi i okolic, przeciwdziałanie patologiom społecznym. Organizator (dla chętnych) podaje przebieg trasy jako ślad w pliku .GPX (*dotyczy trasy 50 km). Do wyboru są 3 długości tras: ok. 2 km, ok. 10 km i ok. 50 km. Podczas marszu nie będzie prowadzony pomiar czasu; wydarzenie nie ma charakteru rywalizacji „na czas”.

Wszyscy uczestnicy powinni poruszać się razem, w jednej, zwartej grupie, a na czele każdej z 3 grup znajdują się instruktorzy prowadzący, którzy nadają tempo i kierunek marszu. Tempo marszu jest rekreacyjne, konwersacyjne i zdrowotne (ok. 4 km/h), dostosowane do większości grupy, a nadają je instruktorzy prowadzący.

Wydarzenie jest podzielone na 3 części: 

a)     Trasa 2 km MINI WULKANY

b)    Trasa 10 km

c)     Trasa 50 km

Trasa 2 km MINI WULKANY:

Trasa przebiega w okolicy zalewu złotoryjskiego. Do udziału zapraszamy szczególnie najmłodszych uczestników z opiekunami oraz osoby ze schorzeniami, seniorów. Trasa jest łatwa. Nawierzchnia: piasek, droga polna, łąka. Marsz będzie wzbogacony o ćwiczenia wzmacniające z kijkami.

Start: 9.30

Meta: 10.00

Trasa 10 km:

Trasa przebiega w okolicy zalewu złotoryjskiego i Jerzmanic Zdroju. Do udziału zapraszamy szczególnie seniorów oraz osoby, które niedawno rozpoczęły swoją przygodę z Nordic Walking. Trasa jest łatwa, z jednym wzniesieniem i ostrym podejściem. Nawierzchnia: droga polna, drobne kamyki, piasek.

Start: 9.00

Meta: 11.00

Trasa 50 km:

Trasa przebiega w okolicy Szlaku Wygasłych Wulkanów, w Parku Krajobrazowym Chełmy. Trasa jest widokowa, pagórkowata, średnio trudna, wymaga od uczestników dobrego przygotowania kondycyjnego oraz odpowiedniego sprzętu i odzieży technicznej. Nawierzchnia: drobne kamyki-30%, drogi leśne i polne-50%, asfalt-20 %.

Start: 6.30

Meta: 20.30

2. OPŁATA STARTOWA I PAKIETY DLA UCZESTNIKÓW 

Pakiet dla uczestnika zawiera:

- okolicznościowy medal "FINISZERA" na mecie, pamiątkowy identyfikator z logo

wydarzenia na smyczy na starcie, przewodnik z ćwiczeniami z kijkami PSNW, owocowy posiłek na mecie+woda na trasie, opieka instruktorów PSNW na trasie, udział w wydarzeniach towarzyszących.

Wpisowe-opłaty startowe:

-dla trasy 2 km-bezpłatnie

-dla trasy 10 km-30 zł/osoba

-dla trasy 50 km-50 zł/osoba

Dane do wpłat:

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, ul. Boh. Monte Cassino 13, 59-500 Złotoryja

Konto do wpłat: 90 1090 2095 0000 0001 1318 1313 / do dn. 20.08.2022 r.

W tytule: „WULKANY 2022 + imię, nazwisko uczestnika + długość wybranej trasy” (10 km lub 50 km)

Uwaga! Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania wpisowego na innego uczestnika (koszt zmiany=10 zł/osoba)-zgłoszenie mailowe do dnia 26.08.2022 r. 

3. ZAPISY I WIEK UCZESTNIKÓW

-tylko elektroniczne! Nie ma możliwości wnoszenia opłat i dokonywania zapisów na miejscu.

-zapisy są możliwe do dnia 20.08.2022 r. lub do wyczerpania limitów miejsc

- ilość miejsc jest ograniczona (trasa 2 km = 100 osób, trasa 10 km = 100 osób, trasa 50 km = 100 osób)

Link do zapisów: 

Wiek uczestników:

Trasa 50 km: tylko pełnoletni uczestnicy

Trasa 10 km: osoby niepełnoletnie biorą udział tylko i wyłącznie pod opieką swoich

rodziców/prawnych opiekunów 

Trasa 2 km: osoby niepełnoletnie biorą udział tylko i wyłącznie pod opieką swoich rodziców/prawnych opiekunów

4. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA (obowiązkowe) dla trasy 50 km

- odpowiedni, adekwatny do warunków atmosferycznych strój sportowy (najlepiej

termoaktywna bielizna, nieprzemakalne spodnie i kurtka "oddychająca"), wygodne obuwie dostosowane do pogody i pory roku z antypoślizgową podeszwą, naładowany i sprawny telefon komórkowy z wpisanym numerem telefonu do organizatora (668 005 085), kije do nordic walking, apteczka, czołówka (*mała latarka)

Wyposażenie sugerowane: folia NRC, zapasowe skarpetki, prowiant, ciepły napój w termosie, woda

5. INFORMACJE DODATKOWE (bardzo ważne!)

a) bezpłatne szatnie / toalety: Pałacyk Nad Zalewem i Toi Toi w okolicy STARTU-METY

b) bezpłatne parkingi dla wszystkich: wzdłuż ulicy 3 Maja oraz ul. Sportowa (stadion), okolica zalewu (od strony ul. 3 Maja)

c) „zwózka” z trasy 50 km i bezpieczeństwo uczestników: Organizator w wyjątkowych przypadkach zapewni uczestnikom „zwózkę” z ustalonego miejsca trasy (jeżeli uczestnik tozgłosi telefonicznie 668 005 085, w przypadku kontuzji, itp.). Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić organizatora telefonicznie o złym stanie swojego zdrowia, a także o ewentualnym zamiarze opuszczenia przez niego trasy / w przypadku np. udania się przez uczestnika do domu. Uczestnicy poruszają się zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

d) trasa 50 km: organizator udostępni uczestnikom, którzy nie chcą iść w grupie z instruktorami, ślad przebiegu trasy 50 km w pliku .GPX oraz opublikuje poglądowy przebieg trasy do dnia 20.08.2022 r. w pliku .jpg na stronie www.wulkany.com.pl -> w odpowiedniej zakładce „MAPA TRASY 50 km”

e) zakaz śmiecenia: organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, który będzie zaśmiecał trasę

f) zakaz spożywania alkoholu/używek: organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, który będzie spożywał alkohol lub używki

g) organizator będzie informował uczestników o bieżących sprawach dot. wydarzenia poprzez maile (które uczestnicy podają przy zapisie) i media społecznościowe (Facebook-wydarzenie WULKANY 2022)

PONADTO:

Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność, jednocześnie i obowiązkowo wyrażając zgodę na filmowanie i fotografowanie ich w celach promocyjnych.

Dane uczestników są podawane przez nich samych dobrowolnie tylko w formularzu elektronicznym przy zapisach na stronie DOSTARTU.PL (przy zapisach obowiązują odpowiednie klauzule RODO i każdy powinien się z nimi zapoznać). Uczestnicy zapisani mają wgląd w swoje dane osobowe, mogą je modyfikować lub w każdej chwili wykasować z swoim elektronicznym panelu.

KONTAKT DO ORGANIZATORA: TEL. 668 005 085 / EMAIL: prezespsnw@gmail.com /

www.wulkany.com.pl

Organizator posiada polisę OC.

Załącznik nr 1 do regulaminu-program

Termin wydarzenia: 27.08.2022 r.

5.30 – 6.30 - otwarte biuro Wulkanów dla trasy 50 km

6.15 – wspólna rozgrzewka dla trasy 50 km (okolica STARTU-METY)

6.30 – start trasy 50 km

8.00 – 9.00 - otwarte biuro Wulkanów dla trasy 10 km

8.45 - wspólna rozgrzewka dla trasy 10 km (okolica STARTU-METY)

9.00 – start trasy 10 km

9.00 – 9.30 - otwarte biuro Wulkanów dla trasy 2 km MINI WULKANY

9.15 - wspólna rozgrzewka dla trasy 2 km MINI WULKANY (okolica STARTU-METY)

9.30 – start trasy 2 km MINI WULKANY 

*na mecie wręczane będą medale FINISZERA

Wydarzenie towarzyszące:

10.00 - start zawodów „Mistrzostwa w Płukaniu Złota” (zapisy tylko na miejscu u organizatora-Polskie Stowarzyszenie Diabetyków/Koło w Złotoryi, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)

10.30 i 11.30 - prelekcja na temat zdrowego odżywiania przeprowadzona przez wykwalifikowanego dietetyka, udział otwarty i bezpłatny

do 20.30 – meta trasy 50 km, zakończenie wydarzenia.

MEDALE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW

Medale dla uczestników WULKANÓW wykonuje firma Modern Forms (www.modernforms.pl)

GEOPARK KRAINA WYGASŁYCH WULKANÓW

Zapisy - trasa 2 km MINI WULKANY

Link: https://dostartu.pl/mini-wulkany-2022-v7713

Zapisy - trasa 50 km

Link: https://dostartu.pl/wulkany-2022-50-km-v7717

img


Galeria

fot. www.zlotoryjska.pl

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking

ul. Boh. Monte Cassino 13
59 - 500 Złotoryja
woj. dolnośląskie

NUMER KONTA BANKOWEGO: BZ WBK 90 1090 2095 0000 0001 1318 1313
NUMER KRS: 0000341786
NUMER REGON: 021134307
NUMER NIP: 694 166 73 89

tel. 668 005 085 / czynny od pon. do pt. od 8.00 - 16.00,
e-mail: biuropsnw@gmail.com
e-mail: prezespsnw@gmail.com

Wydarzenie w ramach projektu pn. "Aktywna Strefa Nordic Walking" współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Formularz


Captcha
Proszę o przepisanie znaków z obrazka

Lokalizacja

top