WULKANY 2017
Unsplashed background img 2

LIGA NORDIC
Regatta Rusz się

grade

Regulamin rajdu rekreacyjnego pn. Wulkany 2017

Termin: 11.06.2016 r. (sobota)
Godzina startu: 8:00 / przewidywana godzina mety: 17.00
Miejsce startu – mety: Kopalnia Złota AURELIA (parking), Złotoryja (woj. dolnośląskie)
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, ul. Boh. Monte Cassino 13, 59-500 Złotoryja, tel. kontaktowy: 668 005 085
Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Noc-Zima-Góry, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu Powszechnego, grupa patronacka PSNW – Aktywna Złotoryja

Charakter rajdu Wulkany 2016 z Aktywną Strefą Nordic Walking: rajd to rekreacyjne spotkanie Pasjonatów i przyjaciół, miłośników aktywności ruchowej i turystyki pieszej, polegający na wspólnym (bez elementu rywalizacji) przejściu trasy (technika marszu jest dowolna, ale preferowany jest marsz prawidłową techniką nordic walking) o długości ok. 30 km w Krainie Wygasłych Wulkanów (Szlak Wygasłych Wulkanów i okolice). Na mecie rajdu (Kopalnia Złota AURELIA) w godz. 18.00-20.00 działała będzie Aktywna Strefa Nordic Walking OTWARTA I BEZPŁATNA DLA WSZYSTKICH! także dla mieszkańców Złotoryi i okolic niebędących uczestnikami rajdu, gdzie będzie można wypożyczyć profesjonalne kije do nordic walking, nauczyć się prawidłowej techniki nordic walking pod okiem trenera i instruktorów PSNW oraz wziąć udział w konkursach z nagrodami – gadżetami (koszulki techniczne, kubki, itp.). Ponadto w aktywnej strefie uczestnicy będą mieli okazję przejść krótkie szkolenie praktyczne z zakresu bezpieczeństwa i ratowania życia, które wraz ze sprzętem przygotują st. ogn. Anna Lipińska - funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi oraz Paulina Ruta - ratownik WOPR.

Pakiet startowy: okolicznościowa chusta z logo, kiełbaska / ognisko / grill, woda, opieka instruktorów i trenera PSNW na trasie rajdu, identyfikator uczestnictwa

Trasa: okolice Złotoryi, teren pagórkowaty
*drogi polne, leśne – ok. 90%
*asfalt – ok. 10 %
Dokładny przebieg trasy wraz z długością i przewyższeniami przedstawia Załącznik nr 3 (zamieszczony poniżej) do Regulaminu. Opis trasy przedstawia Załącznik nr 2 (zamieszczony poniżej) do Regulaminu. Trasę (przebieg, opis) przygotowali: Sławomir Jakimowicz i Bartłomiej Dąbrowski – Aktywna Złotoryja – grupa patronacka PSNW.

Zapisy, wpisowe: od dnia 05.05.2016 r. g. 12.00 do dnia 10.06.2016 r. g. 12.00 lub do wyczerpania limitu miejsc (100 miejsc) poprzez wypełnienie Załącznika nr 1 do Regulaminu dostępnego na:www.wulkany.com.pl w zakładce ZAPISY.

Uczestnik zostaje zapisany i umieszczony na liście uczestników po spełnieniu następujących 2 warunków:
1.    dokona on opłaty wpisowej za udział w rajdzie = 20 zł / osoba
2.    prześle potwierdzenie przelewu z dokonania opłaty wpisowej wraz z czytelnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres email: biuropsnw@gmail.com  do dnia 10.06.16 r. g. 12.00.

Opłatę wpisową należy wnieść na konto bankowe organizatora tj.
BZWBK 90 1090 2095 0000 0001 1318 1313 w tytule wpisując: WULKANY oraz imię i nazwisko uczestnika.
Uczestnik, który dokona opłaty wpisowej tym samym wyraża zgodę na udział w Rajdzie, nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, wyraża także zgodę na przetważanie jego danych osobowych przez Organizatora Rajdu.

Ubezpieczenie: organizator posiada polisę OC. Każdy uczestnik Rajdu powinien posiadać własne ubezpieczenie NNW.

Informacje dodatkowe, nagrody dodatkowe:

Wszystkich uczestników obowiązuje wygodny, sportowy strój adekwatny do warunków atmosferycznych. Ogólnopolski projekt pn. Aktywna Strefa Nordic Walking jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki / www.msit.gov.pl

*Nagrodę główną (VOUCHER na zakupy o wartości 200 zł) od firmy Regatta Polska www.regatta.pl

*Nagrodę (para profesjonalnych kijów do nordic walking marki KV+) od firmy Elephant Pro Sport www.elephant.pl

*Nagroda (1 podwójne, imienne zaproszenie na uroczystą Galę Mistrzów Nordic Walking Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking, która odbędzie się w Koszęcinie w dn. 10.12.2016 r.) od Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking

*Identyfikatory pamiątkowe z logo dla wszystkich uczestników od firmy Cartpoland.pl  www.cartpoland.pl – polski producent kart plastikowych


Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. Zmiany oraz dodatkowe informacje będą publikowane na oficjalnej stronie rajdu www.wulkany.com.pl w formie komunikatów rajdowych.

Regulamin przygotowała:

Paulina Ruta Paulina Ruta

Konsultacje: Agnieszka Jakimowicz, Sławomir Jakimowicz, Małgorzata Dąbrowska, Bartłomiej Dąbrowski, Anna Lipińska
Złotoryja, 06.06.2016 r.

 

 • perm_contact_calendarZałącznik 1 - Zgłoszenie do udziału w rajdzie

  Zgłoszenie do udziału w rajdzie WULKANY 2017 w dn. 27.05.17

  Uczestnik zostaje zapisany i umieszczony na liście uczestników gdy:
  1. dokona opłaty wpisowej 25 zł / osoba na konto bankowe organizatora tj. BZWBK 90 1090 2095 0000 0001 1318 1313 w tytule wpisując: WULKANY oraz imię i nazwisko uczestnika
  2. prześle potwierdzenie przelewu z dokonania opłaty wpisowej wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym na adres email: biuropsnw@gmail.com do dnia 10.05.17 g. 12.00.

  WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ W RAJDZIE WULKANY 2017 W DN. 27.05.17. OŚWIADCZAM, ŻE BIORĘ UDZIAŁ W RAJDZIE WULKANY 2017 NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. WYRAŻAM ZGODĘ NA FOTOGRAFOWANIE MNIE I FILMOWANIE W CELACH PROMOCYJNYCH PRZEZ ORGANIZATORA RAJDU.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w w/w zgłoszeniu w związku z realizacją tego przedsięwzięcia (tj. RAJD WULKANY 2017) oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przyjmuję do wiadomości, że:
  1. administratorem moich danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, ul. B. Monte Cassino 13, 59-500 Złotoryja
  2. powyższe dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu związanym z promocją nordic walking w Polsce i na świecie
  3. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia co wiąże się z brakiem możliwości udziału w Rajdzie
  4. podanie powyższych danych osobowych i uczestnictwo jest całkowicie dobrowolne..

  DATA, CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA: ……………………………................ 

  zapisy

 • subjectZałącznik 2 - Opis trasy rajdu

  Opis trasy rajdu Wulkany 2017

  Trasa tegorocznych Wulkanów przebiegać będzie malowniczym pogórzem Kaczawskim wokół Złotoryi. Start zaplanowany jest przy Kopalni Złota "Aurelia" w Złotoryi. Pierwszym przystankiem naszej wędrówki będą Krucze Skały (piękne płaskie ściany piaskowcowe mierzące 27 m z licznymi rysami - prawdopodobnie najdłuższe i najpiękniejsze rysy w Polsce), jeżeli tylko stan szlaku pozwoli, trasę przejdziemy po grzebiecie tych pięknych i malowniczych skał z którego będziemy mieli widok na najpiękniejszy nasz Złotoryjski wulkan „Wilkołak”. Dalej wzdłuż Kaczawy przejdziemy obok studni głębinowych (o głębokości 50-120 m) z których Złotoryja czerpie wodę do spożycia. Następnie miniemy jeszcze klika skał z piaskowca, które będą nam towarzyszyć do Czerwonego Kamienia (323 m n.p.m. ze starym kamieniołomem czerwonawych piaskowców, niegdyś prawdopodobnie obronna osada kultury łużyckiej, później zamek), z którego rozpościera się widok na polską fudżijamę – Ostrzyce. Z Czerwonego Kamienia skierujemy się na południowy -wschód w kierunku Diablaka (391 m n.p.m. - Diablak to wychodnia skał bazaltowych o wysokości dochodzącej do 20 metrów wysokości. Skała jest częściowo zacieniona, a jej ściany mają wystawę zachodnią i południową. I znów pod drodze widok na „Wilkołak” i inne wulkany jak Kostrza, Kozia Góra. Z Diablaka zejdziemy do Wilkowa i pod żelazny krzyż (postawiony najprawdopodobniej pomiędzy rokiem 1931 a 1936 przez hrabiego von Lüttichan z Prusic) i dalej do Leszczyny z zespołem pieców hutniczych, z połowy XIX w. i obszarem górniczym dawnej kopalni rudy miedzi „Ciche Szczęście” obejmującej południowo-zachodnią część wzniesienia Duży Młynik, u podnóża którego, w dolinie Prusickiego Potoku, zlokalizowane są zabudowania miejscowości Leszczyna. Duży Młynik (303 m n.p.m.) to kolejny cel naszej wyprawy. Z Dużego Młynika przez wioskę Prusice dotrzemy do Rokitnicy z ruinami zamku w którym najprawdopodobniej książę Henryk I Brodaty nadał Złotoryi prawa miejskie. Z Rokitnicy szlakiem św Jadwigi dotrzemy z powrotem do Złotoryi.  I tu przedmieściami Złotoryi przejdziemy na dawne wyrobisko kopalni bazaltu tzn. oczko a stamtąd spowrotem do Kopalni Złota "Aurelia"  w Złotoryi na wymarzony odpoczynek i jedzenie.

 • placeZałącznik 3 - Trasa – mapa – przebieg

  Trasa – mapa – przebieg

  Trasa – mapa – przebieg

img


Galeria
Uczestnicy

Stan uczestników na dzień 10.06.2016 r. Zapisy trwają! 
 

lp Imię i nazwisko
1 Sławomir Jakimowicz
2 Agnieszka Jakimowicz
3 Małgorzata Dąbrowska
4 Bartłomiej Dabrowski
5 Anna Lipińska
6 Agnieszka Tomczak
7 Agnieszka Rospenda
8 Angela Leśniewska
9 Ewa Kędzierska
10 Jolanta Jezierska
11 Grzegorz Plebanek
12 Jadwiga Jaworska
13 Jerzy Baszak
14 Aneta Fiodorek
15 Longina Cholewińska
16 Wojciech Cholewiński
17 Kamila Jadwiszczak
18 Agnieszka Andrzejewska
19 Wojciech Kucharski
20 Ewa Kucharska
21 Elżbieta Bernasiewicz
22 Małgorzata Kowalska
23 Karolina Chacko
24 Edyta Kaniewska
25 Monika Tomaszewska
26 Katarzyna Wojtyła Urbańska
27 Marek Drapikowski
28 Beata Drapikowska
29 Sylwia Chmielewska
30 Anita Filipowicz
31 Piotr Kaczmarski
32 Piotr Kaczmarski JUNIOR
33 Paulina Ruta
34 Jolanta Kurzawska
35 Grzegorz Szydłowski
36 Iwona Radka
37 Danuta Gąsiorek
38 Ewa Lickiewicz
39 Edyta Sulma
40 Jolanta Soja
41 Jarosław Morawski
42 Magdalena Morawska
43 Halina Bernacka
44 Anatol Pondel
45 Agnieszka Studzińska
46 Kamila Król
47 Beata Janiszewska
48 Wincenty Strutyński
49 Jan Lipiński
50 Bartosz Koprynia
51 Artur Zywer
52 Stanisław Bernasiewicz

 


Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking

ul. Boh. Monte Cassino 13
59 - 500 Złotoryja
woj. dolnośląskie

NUMER KONTA BANKOWEGO: BZ WBK 90 1090 2095 0000 0001 1318 1313
NUMER KRS: 0000341786
NUMER REGON: 021134307
NUMER NIP: 694 166 73 89

tel. 668 005 085 / czynny od pon. do pt. od 8.00 - 16.00,
e-mail: biuropsnw@gmail.com
e-mail: prezespsnw@gmail.com

account_circle
email
subject
message

Lokalizacja

top